Täältä kirjanpitoa.com sivuilta löydät tietysti muutamia ohjeita kirjanpitoon, mutta tässä myös lista hyvistä kirjanpitoon liittyvistä kirjoista. KATSO MYÖS SIVUN ALAOSASTA LINKIT JA LISTAUS MUISTA HYVIÄ OHJEITA SISÄLTÄVISTÄ NETTISIVUISTA.

kirjanpito-ohje, deped, kredit

Kummalle puolelle debet / kredit?

Kirjanpito ohjeet löytyvät tietysti myös  hyvistä kirjanpito kirjoista.

Kirjoissa on yleensä hyviä esimerkkejä, joiden perusteella kirjanpidon oppiminen on aina helpompaa.

 

Tässä pieni luettelo hyvistä kirjanpito kirjoista:

1. Käytännön kirjanpito , Tomperi Soile
Käytännön kirjanpito on selkeä ja toimiva kirjanpidon perusteos, josta varmasti löydät monenlaiset kirjanpito ohjeet.
Liitteenä on kirjanpitolaki ja -asetus sekä osia elinkeinoverolaista, osakeyhtiölaista, avoimia ja kommandiittiyhtiöitä koskevista laeista sekä arvonlisäverolaista ja asetuksesta.

 

2. Kirjanpidon perusteet , Tuominen, Olavi
Kirjanpidon perusteita ja mm. ammatinharjoittajan kirjanpitoon liittyviä asiota.

 

3.Voitto, Tölli Jari
Voitto on käytännönläheinen kirjanpidon oppikirja. Kirjassa käydään läpi pk-yrityksen tilikauden tapahtumat yritystoiminnan aloittamisesta tilikauden päätökseen. Esimerkkien avulla lukija saa kokonaiskuvan kirjanpidon alueelle kuuluvista yhden tilikauden tapahtumista, tilinpäätösraporttien valmistamisesta ja verotuksesta.

 

4. Kirjanpitolaisäädäntö 2008 (ehkä uudistettu painos 2010 luvulle)
Kirja sisältää kirjanpitolain ja -asetuksen säännökset järjesteltyinä helposti luettavaan muotoon. Kirjan rakenne on sellainen, että tulkinnan kannalta oikea kohta on helppoa ja vaivatonta löytää. Säädöksiä täydentää Markku Jänkälän ja Timo Kaisanlahden johdatus kirjanpitolainsäädännön soveltamiseen käytännössä. Tästä löydät kirjanpito ohjeet, jotka perustuvat lakiin ja asetuksiin.

 

5. Liikkeen- ja ammatinharjoittajan verokirja, Tikkanen Tapio
Kirjassa käsitellään ymmärrettävällä tavalla tuloverotusta, arvonlisäverotusta, ennakonperintää ja verotusmenettelyä ja yrittäjän verosuunnittelumahdollisuuksia.

 

6. Arvonlisäverotus käytännössä, Äärilä Leena

 

7. Yrittäjän taloushallinnon perusteet, Viitala Juhani

Kirja sisältää yrityksen taloushallinnon välttämättömät perustiedot. Kirja on tarkoitettu yrittäjälle tai yrittämistä suunnittelevalle hyvän taloushallinnon työkaluksi.

 
Ohjeita tarjoavia nettisivuja: