Kirjanpitovelvollisen on kirjanpitolain 1 luvun 2 §:n mukaan pidettävä kahdenkertaista kirjanpitoa. Kirjanpitolain 7 luvun 1 §:stä löytyy ammatinharjoittajaa koskevat lait, joiden mukaan ammatinharjoittaja ei ole velvollinen pitämään kahdenkertaista kirjanpitoa.

 

Mitä kahdenkertainen kirjanpito on ?

Kahdenkertaisessa kirjanpidossa liiketapahtuma merkitään kahdelle tilille.

Tapahtuma merkitään sekä toisen tilin vasemmalle eli debet-puolelle että toisen tilin oikealle eli kredit-puolelle.
Kahdenkertaisen kirjauksen tilimerkinnät kertovat syyn rahan liikkeeseen ja käytetyn rahatilin.

 

Kirjanpito esimerkki:

Ostetaan pikatukusta käteisellä tavaroita, jotka aiotaan myydä asiakkaille. Tavarat maksavat 300 euroa. Rahat vähenevät 300 euroa. Rahan vähennys kirjataan kassatilin kredit-puolelle ja meno kirjataan menotilin (esim. ostotili) depet-puolelle.

 

ostotili

kassatili

debet

  kredit

debet

 kredit

300

 300

 

Kahdenkertainen kirjanpito on siis sitä, että tapahtuma merkitään kahdelle tilille, joita tässä esimerkissä ovat ostotili ja kassatili.

 

Kahdenkertainen kirjanpito kertoo:

  • Mihin rahaa on käytetty?
  • Mistä raha on peräisin ?
  • Tilin debet-puolelle kirjataan rahan käyttö ja kredit-puolelle rahan lähde.

Kahdenkertaisen kirjanpidon perusteella laaditaan tilikauden tuloslaskelma ja tase liitetietoineen ja tase-erittelyineen.

Tässä pieni video, jossa kerrotaan kirjanpidon alkeista.

 

Katso myös sivut –  yhdenkertainen kirjanpito ja kirjanpito ohjelmat