Yli Puolet Yrityksistä Maksaa Laskunsa Ajallaan 2016

Suoman Asiakastiedon mukaan yritykset maksavat laskunsa entistä paremmin ajallaan. Keskimääräiset maksuviiveet ovat tänä vuonna (2016) hieman lyhentyneet ja yli puolet yrityksistä maksaa kaikki laskunsa ajallaan.

Suomessa yritykset maksavat laskunsa keskimäärin 9,3 päivää myöhässä. Viiveitä on yhteensä 57 000 yrityksellä. Keskiviive on huhtikuusta 2016 (10,2 päivää) lyhentynyt ja maksuissaan viivästelleiden yritysten määrä (67 000) pienentynyt. Tiedot perustuvat Suomen Asiakastieto Oy:n yrityskannasta tehtyyn selvitykseen, jossa oli mukana noin 130 000 yrityksen 6,1 miljoonaa maksunsuoritusta.

Nyt 53 prosenttia yrityksistä maksaa kaikki laskunsa ajallaan.

”Maksuviiveet ovat niitä varhaisia varoittajia, joita kannattaa hyvin tarkalla silmällä seurata. Siinä vaiheessa, kun yritykselle rekisteröidään varsinainen maksuhäiriömerkintä, alkaa peli myös velkojien näkökulmasta usein olla menetetty”, huomioi varatoimitusjohtaja Heikki Koivula Suomen Asiakastieto Oy:stä.

”Pelkästään oman reskontran seuraaminen ei riitä antamaan kokonaiskuvaa asiakkaan maksukyvystä. On tiedettävä myös se, kuinka kyseinen yritys suoriutuu muista laskuistaan. Jos kassavaje iskee, voi asiakas joutua priorisoimaan maksujaan. Silloin voi tulla yllätyksenä, ettei sinun yrityksesi lasku olekaan ensimmäisenä maksettavien joukossa.”

Maksuhäiriömerkintöjä oli kesäkuun lopussa 53 400 yrityksellä. Tämäkin joukko on vuoden kuluessa hieman pienentynyt.

lasku

Eri Toimialojen välillä on paljonkin eroja

Ravintola-alalla maksut voivat olla jopa 3 viikkoa myöhässä

Asiakastieto analysoi yritysten maksukykyä 5-portaisella Maksumittarilla, joka perustuu laskuttajayritysten keskenään jakamiin tietoihin noin 150 000 yritysasiakkaasta. Tällä hetkellä kolme neljäsosaa yrityksistä kuuluu kahteen vahvimpaan luokkaan. Maksamisen toimialakohtaiset erot näkyvät luokitusjakaumassa selvästi. Heikoimmassa Maksumittari-luokassa maksuhäiriön todennäköisyys on jo erittäin suuri.

”Majoitus- ja ravitsemusalan yrityksistä joka kolmannen Maksumittari-luokitus on välttävä tai peräti heikko. Tämän täytyy näkyä alan maksuehdoissa tai muuten esimerkiksi tavarantoimittajat ja tukkuliikkeet ottavat todella ison riskin”, Koivula pohtii.

Ravintola-alan yritysten maksut ovat Asiakastiedon mukaan keskimäärin 18 päivää myöhässä.

”Yrityksen kassassa olisi hyvä olla rahaa parin kuukauden kuluja vastaava summa. Oman maksukyvyn ennakointia helpottaa kovasti, jos asiakkaat maksavat ainakin suunnilleen ajoissa. Sikäli tilanne on nyt parempi kuin vielä pari vuotta sitten, mutta totta kai omien asiakasyritysten yksilöllistä maksukykyä ja -tapaa täytyy koko ajan seurata”, Heikki Koivula toteaa.

Apteekin kassasta ja katsastuskonttorilta maksut lähtevät ajallaan

Asiakastiedon tekemän vertailun mukaan toimialakohtaiset erot maksuaikojen noudattamisessa ovat kohtuullisen suuria. Parhaimpina maksajina erottuvat mm. apteekit ja autokatsastuskonttorit, joiden keskimääräiset maksuviiveet ovat jopa lyhempiä kuin tilintarkastustoimistoilla. Yhdeksän kymmenestä apteekista maksaa laskunsa käytännössä aina ajallaan.

Hitaita maksajia ovat mm. ravintola-alan yritykset ja ohjelmatoimistot, joiden suoritukset saapuvat tyypillisesti yli kolme viikkoa myöhässä. Yrityksen kokokin ennakoi maksuaikataulua. Asiakastiedon tekemän vertailun mukaan todennäköisimmin maksu on myöhässä alle 200 000 euron liikevaihtoa tekevältä yritykseltä, jonka oma maksuvalmius riippuu täysin siitä, kuinka nopeasti sen omat asiakkaat maksavat laskunsa.

Ajallaan maksaminen ennakoi hyvää

Tieto myöhässä maksetuista laskuista on tärkeä, mutta yrityksen tulevan maksukäyttäytymisen ennakoinnissa avainrooli on myös ajallaan saapuneilla maksuilla.Kun yritys maksaa laskunsa ajoissa yhdelle laskuttajalle, tarkoittaa se sitä, että muutkin toimijat hyvin todennäköisesti saavat tältä asiakkaalta rahansa ajoissa.Asiakastiedon luokittelu perustuu laskuttajayritysten keskenään jakamiin tietoihin noin 150 000 yritysasiakkaasta.

”Maksumittari-luokituksen mukaan hieman vajaat kaksi kolmasosaa suomalaisyrityksistä on erinomaisia maksajia eli lasku maksetaan hyvin todennäköisesti ajallaan. Huomasimme kuitenkin, että alueelliset erot ovat huomattavia. Kainuussa erinomaisen Maksumittari-luokituksen sai 70 prosenttia, kun taas Uudellamaalla alle 60 prosenttia yrityksistä”, Heikki Koivula vertailee.

Maksumittarin kahteen heikoimpaan luokkaan kuuluvien yritysten osuus puolestaan vaihteli Ahvenanmaan 7 prosentista Uudenmaan ja Kymenlaakson 13 prosenttiin.

 

Artikkelin lähteenä: Suomen Asiakastieto ja mynewsdesk.com